Rabu, 08 Januari 2020

Al-Qur'an Terjemahan Surat 47 Asy-Syu'araa' Ayat 118 Surat Asy-Syu'araa' Ayat 132

Terjemahan Al-Qur'an Surat 26 Asy-Syu'araa' Ayat 118 sampai dengan Surat Asy-Syu'araa' Ayat 132. Sebagai berikut, Ayat 118: maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mu'min besertaku".

Ayat 119: Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.

Ayat 120: Kemudian sesudah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

Ayat 121: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

Ayat 122: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

Ayat 123: Kaum Ad telah mendustakan para rasul.

Ayat 124: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?

Ayat 125: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

Ayat 126: maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Ayat 127: Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

Ayat 128: Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main,

Ayat 129: dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal (di dunia)?

Ayat 130: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.

Ayat 131: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Ayat 132: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.

Selasa, 07 Januari 2020

Al-Qur'an Terjemahan Surat 47 Asy-Syu'araa' Ayat 103 Surat Asy-Syu'araa' Ayat 117

Terjemahan Al-Qur'an Surat 26 Asy-Syu'araa' Ayat 103 sampai dengan Surat Asy-Syu'araa' Ayat 117. Sebagai berikut, Ayat 103: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

Ayat 104: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

Ayat 105: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.

Ayat 106: Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?

Ayat 107: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

Ayat 108: maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Ayat 109: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

Ayat 110: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku".

Ayat 111: Mereka berkata: "Apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina?"

Ayat 112: Nuh menjawab: "Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?

Ayat 113: Perhitungan (amal perbuatan) mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari.

Ayat 114: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.

Ayat 115: Aku (ini) tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan".

Ayat 116: Mereka berkata: "Sungguh jika kamu tidak (mau) berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam".

Ayat 117: Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku;

Senin, 06 Januari 2020

Al-Qur'an Terjemahan Surat 47 Asy-Syu'araa' Ayat 86 Surat Asy-Syu'araa' Ayat 102

Terjemahan Al-Qur'an Surat 26 Asy-Syu'araa' Ayat 86 sampai dengan Surat Asy-Syu'araa' Ayat 102. Sebagai berikut, Ayat 86: dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat,

Ayat 87: dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan,

Ayat 88: (yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna,

Ayat 89: kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,

Ayat 90: dan (di hari itu) didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa,

Ayat 91: dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat",

Ayat 92: dan dikatakan kepada mereka: "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembah (nya)

Ayat 93: selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

Ayat 94: Maka mereka (sembahan-sembahan itu) dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat,

Ayat 95: dan bala tentara iblis semuanya.

Ayat 96: Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka:

Ayat 97: "demi Allah: sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata,

Ayat 98: karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam".

Ayat 99: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.

Ayat 100: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun,

Ayat 101: dan tidak pula mempunyai teman yang akrab,

Ayat 102: maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi (ke dunia) niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman".

Kamis, 02 Januari 2020

Al-Qur'an Terjemahan Surat 47 Asy-Syu'araa' Ayat 73 Surat Asy-Syu'araa' Ayat 85

Terjemahan Al-Qur'an Surat 26 Asy-Syu'araa' Ayat 73 sampai dengan Surat Asy-Syu'araa' Ayat 85. Sebagai berikut, Ayat 73: atau (dapatkah) mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?"

Ayat 74: Mereka menjawab: "(Bukan karena itu) sebenarnya Kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian".

Ayat 75: Ibrahim berkata: "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah,

Ayat 76: kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu?,

Ayat 77: karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam,

Ayat 78: (yaitu Tuhan) Yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku,

Ayat 79: dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku,

Ayat 80: dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku,

Ayat 81: dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali),

Ayat 82: dan Yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat".

Ayat 83: (Ibrahim berdoa): "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh,

Ayat 84: dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian,

Ayat 85: dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh keni'matan,

Jumat, 27 Desember 2019

Al-Qur'an Terjemahan Surat 47 Asy-Syu'araa' Ayat 60 Surat Asy-Syu'araa' Ayat 72

Terjemahan Al-Qur'an Surat 26 Asy-Syu'araa' Ayat 60 sampai dengan Surat Asy-Syu'araa' Ayat 72. Sebagai berikut, Ayat 60: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

Ayat 61: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa: "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul".

Ayat 62: Musa menjawab: "Sekali-kali tidak akan tersusul; sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku".

Ayat 63: Lalu Kami wahyukan kepada Musa: "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu". Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.

Ayat 64: Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain.

Ayat 65: Dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya.

Ayat 66: Dan Kami tenggelamkan golongan yang lain itu.

Ayat 67: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar (mukjizat) dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.

Ayat 68: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

Ayat 69: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.

Ayat 70: Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Apakah yang kamu sembah?"

Ayat 71: Mereka menjawab: "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya".

Ayat 72: Berkata Ibrahim: "Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa) mu sewaktu kamu berdoa (kepadanya)?,

Kamis, 26 Desember 2019

Al-Qur'an Terjemahan Surat 47 Asy-Syu'araa' Ayat 34 Surat Asy-Syu'araa' Ayat 59

Terjemahan Al-Qur'an Surat 26 Asy-Syu'araa' Ayat 47 sampai dengan Surat Asy-Syu'araa' Ayat 59. Sebagai berikut, Ayat 47: mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,

Ayat 48: (yaitu) Tuhan Musa dan Harun".

Ayat 49: Firaun berkata: "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya".

Ayat 50: Mereka berkata: "Tidak ada kemudaratan (bagi kami); sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami,

Ayat 51: sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman".

Ayat 52: Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: "Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israel), karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli".

Ayat 53: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan (tentaranya) ke kota-kota.

Ayat 54: (Firaun berkata): "Sesungguhnya mereka (Bani Israel) benar-benar golongan kecil,

Ayat 55: dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita,

Ayat 56: dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga".

Ayat 57: Maka Kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air,

Ayat 58: dan (dari) perbendaharaan dan kedudukan yang mulia,

Ayat 59: demikianlah halnya dan Kami anugerahkan semuanya (itu) kepada Bani Israel.

Rabu, 13 November 2019

Al-Qur'an Terjemahan Surat 26 Asy-Syu'araa' Ayat 34 Surat Asy-Syu'araa' Ayat 46

Terjemahan Al-Qur'an Surat 26 Asy-Syu'araa' Ayat 34 sampai dengan Surat Asy-Syu'araa' Ayat 45. Sebagai berikut, Ayat 34: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya: Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai,

Ayat 35: ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya; maka karena itu apakah yang kamu anjurkan?"

Ayat 36: Mereka menjawab: "Tundalah (urusan) dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan (ahli sihir),

Ayat 37: niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu'.

Ayat 38: Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum,

Ayat 39: dan dikatakan kepada orang banyak: "Berkumpullah kamu sekalian.

Ayat 40: semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang"

Ayat 41: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Fir'aun: "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"

Ayat 42: Firaun menjawab: "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan (kepadaku)".

Ayat 43: Berkatalah Musa kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu Lemparkan".

Ayat 44: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata: "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang".

Ayat 45: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.

Ayat 46: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud (kepada Allah).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...