Senin, 25 Oktober 2021

Al-Qur'an Terjemahan SURAT 54 AL-QAMAR Ayat39 SURAT 54 AL-QAMAR Ayat49

Terjemahan Al-Qur'an SURAT 54 AL-QAMAR Ayat 39 sampai dengan SURAT 54 AL-QAMAR Ayat 49. Sebagai berikut, Ayat 39: Maka rasakanlah azab-Ku dan peringatan-Ku!

Ayat 40: Dan sungguh, telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?

Ayat 41: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir‘aun.

Ayat 42: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat Kami semuanya, maka Kami azab mereka dengan azab dari Yang Mahaperkasa, Mahakuasa.

Ayat 43: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu (kaum musyrikin) lebih baik dari mereka, ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam kitab-kitab terdahulu?

Ayat 44: Atau mereka mengatakan, “Kami ini golongan yang bersatu yang pasti menang.”

Ayat 45: Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.

Ayat 46: Bahkan hari Kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan hari Kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.

Ayat 47: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan akan berada dalam neraka (di akhirat).

Ayat 48: Pada hari mereka diseret ke neraka pada wajahnya. (Dikatakan kepada mereka), “Rasakanlah sentuhan api neraka.”

Ayat 49: Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

Senin, 11 Oktober 2021

Al-Qur'an Terjemahan SURAT 54 AL-QAMAR Ayat26 SURAT 54 AL-QAMAR Ayat38

Terjemahan Al-Qur'an SURAT 54 AL-QAMAR Ayat 26 sampai dengan SURAT 54 AL-QAMAR Ayat 38. Sebagai berikut, Ayat 26: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta (dan) sombong itu.

Ayat 27: Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah mereka dan bersabarlah (Saleh).

Ayat 28: Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka (dengan unta betina itu); setiap orang berhak mendapat giliran minum.

Ayat 29: Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap (unta itu) dan memotongnya.

Ayat 30: Maka betapa dahsyatnya azab-Ku dan peringatan-Ku!

Ayat 31: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.

Ayat 32: Dan sungguh, telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?

Ayat 33: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

Ayat 34: Sesungguhnya Kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing,

Ayat 35: sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Ayat 36: Dan sungguh, dia (Lut) telah memperingatkan mereka akan hukuman Kami, tetapi mereka mendustakan peringatan-Ku.

Ayat 37: Dan sungguh, mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan peringatan-Ku!

Ayat 38: Dan sungguh, pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.

Jumat, 08 Oktober 2021

Al-Qur'an Terjemahan SURAT 54 AL-QAMAR Ayat13 SURAT 54 AL-QAMAR Ayat25

Terjemahan Al-Qur'an SURAT 54 AL-QAMAR Ayat 13 sampai dengan SURAT 54 AL-QAMAR Ayat 25. Sebagai berikut, Ayat 13: Dan Kami angkut dia (Nuh) ke atas (kapal) yang terbuat dari papan dan pasak,

Ayat 14: yang berlayar dengan pemeliharaan (pengawasan) Kami sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari (kaumnya).

Ayat 15: Dan sungguh, kapal itu telah Kami jadikan sebagai tanda (pelajaran). Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?

Ayat 16: Maka betapa dahsyatnya azab-Ku dan peringatan-Ku!

Ayat 17: Dan sungguh, telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?

Ayat 18: Kaum ‘Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azab-Ku dan peringatan-Ku!

Ayat 19: Sesungguhnya Kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus,

Ayat 20: yang membuat manusia bergelimpangan, mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.

Ayat 21: Maka betapa dahsyatnya azab-Ku dan peringatan-Ku!

Ayat 22: Dan sungguh, telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?

Ayat 23: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

Ayat 24: Maka mereka berkata, “Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia (biasa) di antara kita? Sungguh, kalau begitu kita benar-benar telah sesat dan gila.

Ayat 25: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia (Saleh) seorang yang sangat pendusta (dan) sombong.”


Jumat, 01 Oktober 2021

Al-Qur'an Terjemahan SURAT 54 AL-QAMAR Ayat1 SURAT 54 AL-QAMAR Ayat12

Terjemahan Al-Qur'an SURAT 54 AL-QAMAR Ayat 1 sampai dengan SURAT 54 AL-QAMAR Ayat 12. Sebagai berikut, Ayat 1: Saat (hari Kiamat) semakin dekat, bulan pun terbelah.

Ayat 2: Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata, “(Ini adalah) sihir yang terus menerus.”

Ayat 3: Dan mereka mendustakan (Muhammad) dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.

Ayat 4: Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman (terhadap kekafiran),

Ayat 5: (itulah) suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka),

Ayat 6: maka berpalinglah engkau (Muhammad) dari mereka pada hari (ketika) penyeru (malaikat) mengajak (mereka) kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan),

Ayat 7: pandangan mereka tertunduk, ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang beterbangan,

Ayat 8: dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, “Ini adalah hari yang sulit.”

Ayat 9: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan (rasul), maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan, “Dia orang gila!” Lalu diusirnya dengan ancaman.

Ayat 10: Maka dia (Nuh) mengadu kepada Tuhannya, “Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah (aku).”

Ayat 11: Lalu Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah,

Ayat 12: dan Kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air maka bertemulah (air-air) itu sehingga (meluap menimbulkan) keadaan (bencana) yang telah ditetapkan.

Selasa, 28 September 2021

Al-Qur'an Terjemahan SURAT 53 AN-NAJM Ayat50 SURAT 53 AN-NAJM Ayat62

Terjemahan Al-Qur'an SURAT 53 AN-NAJM Ayat 50 sampai dengan SURAT 53 AN-NAJM Ayat 62. Sebagai berikut, Ayat 50: dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum ‘Ad dahulu kala,

Ayat 51: dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkan-Nya (hidup),

Ayat 52: dan (juga) kaum Nuh sebelum itu. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

Ayat 53: Dan prahara angin telah meruntuhkan (negeri kaum Lut),

Ayat 54: lalu menimbuni negeri itu (sebagai azab) dengan (puing-puing) yang menimpanya.

Ayat 55: Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan?

Ayat 56: Ini (Muhammad) salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu.

Ayat 57: Yang dekat (hari Kiamat) telah makin mendekat.

Ayat 58: Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan (terjadinya hari itu) selain Allah.

Ayat 59: Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?

Ayat 60: dan kamu tertawakan dan tidak menangis,

Ayat 61: sedang kamu lengah (darinya).

Ayat 62: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).

Senin, 27 September 2021

Al-Qur'an Terjemahan SURAT 53 AN-NAJM Ayat38 SURAT 53 AN-NAJM Ayat49

Terjemahan Al-Qur'an SURAT 53 AN-NAJM Ayat 38 sampai dengan SURAT 53 AN-NAJM Ayat 49. Sebagai berikut, Ayat 38: (yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,

Ayat 39: dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,

Ayat 40: dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya),

Ayat 41: kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna,

Ayat 42: dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahannya (segala sesuatu),

Ayat 43: dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis,

Ayat 44: dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan,

Ayat 45: dan sesungguhnya Dialah yang men-ciptakan pasangan laki-laki dan perempuan,

Ayat 46: dari mani, apabila dipancarkan,

Ayat 47: dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain (kebangkitan setelah mati),

Ayat 48: dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan.

Ayat 49: dan sesungguhnya Dialah Tuhan (yang memiliki) bintang Syi‘ra,


Kamis, 23 September 2021

Al-Qur'an Terjemahan SURAT 53 AN-NAJM Ayat26 SURAT 53 AN-NAJM Ayat37

Terjemahan Al-Qur'an SURAT 53 AN-NAJM Ayat 26 sampai dengan SURAT 53 AN-NAJM Ayat 37. Sebagai berikut, Ayat 26: Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat (pertolongan) mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan (dan hanya) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridai.

Ayat 27: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

Ayat 28: Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

Ayat 29: Maka tinggalkanlah (Muhammad) orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.

Ayat 30: Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pula yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Ayat 31: Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).

Ayat 32: Yaitu) mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu Mahaluas ampunan-Nya. Dia mengetahui tentang kamu, sejak Dia menjadikan kamu dari tanah lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Ayat 33: Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling (dari Al-Qur'an)?

Ayat 34: dan dia memberikan sedikit (dari apa yang dijanjikan) lalu menahan sisanya.

Ayat 35: Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihat(nya)?

Ayat 36: Ataukah belum diberitakan (kepadanya) apa yang ada dalam lembaran-lembaran (Kitab Suci yang diturunkan kepada) Musa?

Ayat 37: Dan (lembaran-lembaran) Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...