Senin, 03 Maret 2014

Al-Quran Terjemahan Al-Qur'an Surat Al-A'raaf ayat 1-10

Terjemahan Al-Qur'an Surat Al-A'raaf ayat 1 sampi dengan Al-Qur'an Surat Al-A'raaf ayat 10, sebagai berikut: Surat Al - A'raaf Ayat 1: Alif, laam miim shaad.
Surat Al - A'raaf Ayat 2: Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu (kepada orang kafir), dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Surat Al - A'raaf Ayat 3: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).
Surat Al - A'raaf Ayat 4: Betapa banyaknya negeri yang telah Kami binasakan, maka datanglah siksaan Kami (menimpa penduduk) nya di waktu mereka berada di malam hari, atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari.

Surat Al - A'raaf Ayat 5: Maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan Kami, kecuali mengatakan: "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalim".
Surat Al - A'raaf Ayat 6: Maka sesungguhnya Kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka dan sesungguhnya Kami akan menanyai (pula) rasul-rasul (Kami),
Surat Al - A'raaf Ayat 7: maka sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka (apa-apa yang telah mereka perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka), dan Kami sekali-kali tidak jauh (dari mereka).

Surat Al - A'raaf Ayat 8: Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan), maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Surat Al - A'raaf Ayat 9: Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami.
Surat Al - A'raaf Ayat 10: Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...