Jumat, 19 Mei 2017

Al-Qur'an Terjemahan Surat Al-A'raf Ayat 119 - Surat Al-A'raf Ayat 133

Terjemahan Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 119 sampai dengan Surat Al-A'raf Ayat 133. Sebagai berikut, Surat Al - A'raaf Ayat 119: Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina.

Surat Al - A'raaf Ayat 120: Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud

Surat Al - A'raaf Ayat 121:  Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,

Surat Al - A'raaf Ayat 122: "(yaitu) Tuhan Musa dan Harun".

Surat Al - A'raaf Ayat 123: Firaun berkata: "Apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu?, sesungguhnya (perbuatan) ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini, untuk mengeluarkan penduduknya dari padanya; maka kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu ini).

Surat Al - A'raaf Ayat 124: demi, sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik, kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya."

Surat Al - A'raaf Ayat 125: Ahli-ahli sihir itu menjawab: "Sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali.

Surat Al - A'raaf Ayat 126: Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami". (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (kepada-Mu)".

Surat Al - A'raaf Ayat 127: Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Firaun (kepada Firaun): "Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini (Mesir) dan meninggalkan kamu serta tuhan-tuhanmu?". Firaun menjawab: "Akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka".

Surat Al - A'raaf Ayat 128: Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa".

Surat Al - A'raaf Ayat 129:  Kaum Musa berkata: "Kami telah ditindas (oleh Firaun) sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab: "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi (Nya), maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu.

Surat Al - A'raaf Ayat 130: Dan sesungguhnya Kami telah menghukum (Firaun dan) kaumnya dengan (mendatangkan) musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran.

Surat Al - A'raaf Ayat 131:  Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: "Ini adalah karena (usaha) kami". Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Surat Al - A'raaf Ayat 132: Mereka berkata: "Bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu".

Surat Al - A'raaf Ayat 133:  Maka Kami kirimkan kepada mereka tofan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...