Rabu, 13 November 2019

Al-Qur'an Terjemahan Surat 26 Asy-Syu'araa' Ayat 34 Surat Asy-Syu'araa' Ayat 46

Terjemahan Al-Qur'an Surat 26 Asy-Syu'araa' Ayat 34 sampai dengan Surat Asy-Syu'araa' Ayat 45. Sebagai berikut, Ayat 34: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya: Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai,

Ayat 35: ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya; maka karena itu apakah yang kamu anjurkan?"

Ayat 36: Mereka menjawab: "Tundalah (urusan) dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan (ahli sihir),

Ayat 37: niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu'.

Ayat 38: Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum,

Ayat 39: dan dikatakan kepada orang banyak: "Berkumpullah kamu sekalian.

Ayat 40: semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang"

Ayat 41: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Fir'aun: "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"

Ayat 42: Firaun menjawab: "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan (kepadaku)".

Ayat 43: Berkatalah Musa kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu Lemparkan".

Ayat 44: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata: "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang".

Ayat 45: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.

Ayat 46: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud (kepada Allah).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...