Rabu, 08 Januari 2020

Al-Qur'an Terjemahan Surat 26 Asy-Syu'araa' Ayat 118 Surat Asy-Syu'araa' Ayat 132

Terjemahan Al-Qur'an Surat 26 Asy-Syu'araa' Ayat 118 sampai dengan Surat Asy-Syu'araa' Ayat 132. Sebagai berikut, Ayat 118: maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mu'min besertaku".

Ayat 119: Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.

Ayat 120: Kemudian sesudah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

Ayat 121: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

Ayat 122: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

Ayat 123: Kaum Ad telah mendustakan para rasul.

Ayat 124: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?

Ayat 125: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

Ayat 126: maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Ayat 127: Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

Ayat 128: Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main,

Ayat 129: dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal (di dunia)?

Ayat 130: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.

Ayat 131: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Ayat 132: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.

1 komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...